Στην κατηγορία των "Leaders" κατετάγη η Oracle σε πρόσφατη έκθεση της Gartner με τίτλο: "Magic Quadrant for Enterprise Governance, Risk and Compliance Platforms, 2011".

Στην εν λόγω έκθεση αναφέρεται πως οι πλατφόρμες Εταιρικής Διακυβέρνησης, Διαχείρισης Κινδύνων και Συμμόρφωσης (EGRC) “οφείλουν να καλύπτουν τις άμεσες ανάγκες της διαχείρισης GRC (GRCM) που σχετίζονται με την εταιρική διακυβέρνηση, καθώς επίσης και να επιτρέπουν σε μια επιχείρηση να ακολουθήσει μια πορεία μελλοντικής ενοποίησης και ενσωμάτωσης ετερογενών δραστηριοτήτων GRC”.

Υπενθυμίζεται πως η λύση Oracle Fusion Governance, Risk, and Compliance -που εντάσσεται στα Oracle Fusion Applications- αποτελεί μια πλατφόρμα απόλυτα ανοικτή που βασίζεται σε πρότυπα, και σχετίζεται με τη διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων, τη συμμόρφωση με πολλαπλούς κανονισμούς, καθώς επίσης και την επιβολή διαδικασιών ελέγχου.

Μάλιστα, έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να συνδυάζει ζωτικές λειτουργίες επίβλεψης των κινδύνων και των διαδικασιών συμμόρφωσης με αυτοματοποιημένη επιβολή διαδικασιών ελέγχου. Κάτι, που βοηθά τις εταιρείες όχι μόνο να καλύψουν τις ισχύουσες απαιτήσεις ρυθμιστικής συμμόρφωσης με τους κανονισμούς, αλλά και να εμπλουτίσουν τις δραστηριότητές τους με λειτουργίες ελέγχου, προβλεψιμότητας και αποτελεσματικότητας.