Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, από το φθινόπωρο θα διακινείται ηλεκτρονικά και σε προστατευμένο περιβάλλον η αλληλογραφία μεταξύ των φορέων του Δημοσίου, αλλά και η επικοινωνία με τις υπηρεσίες άλλων κρατών.

Αυτό θα γίνει εφικτό χάρη στην ανάπτυξη κόμβων συστημένης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-Delivery) τόσο για την επικοινωνία εντός του κράτους, όσο και για την διασυνοριακή ανταλλαγή εγγράφων, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και του χρόνου διεκπεραίωσης των υποθέσεων των πολιτών και των επιχειρήσεων. Το σχετικό έργο, με την ονομασία NOBLE (NO Barriers in edeLivEry), χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό “Contact Europe Facility” (CEF) και υλοποιείται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ευρωπαϊκές χώρες, ελληνικούς φορείς και κατασκευαστές λογισμικού.

Παράλληλα, συνεχίζεται η υλοποίηση του έργου «Secure Document Exchange with e-Delivery in Greece», που επίσης χρηματοδοτείται από το CEF και το οποίο θα συμπληρώσει την προσφερόμενη από το NOBLE λειτουργικότητα, επεκτείνοντας την ασφαλή επικοινωνία μεταξύ περισσότερων φορέων, όχι μόνο της κεντρικής κυβέρνησης αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σύμφωνα με το Υπουργείο, μέσω του έργου προβλέπεται να διασυνδεθούν σταδιακά από το φθινόπωρο του 2017 οκτώ υπουργεία, οκτώ δήμοι, πέντε αποκεντρωμένες διοικήσεις και τέσσερις λοιποί φορείς.