Η ΕΥΔΑΠ καθιερώνει σειρά ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου.

Συγκεκριμένα, ο πελάτης μπορεί να εξοφλεί τον λογαριασμό του:
1) Απευθείας στο web banking της τράπεζας επιλογής του,
2) Με το phone / mobile banking της τράπεζας επιλογής του και
3) Μέσω της ιστοσελίδας www.eydap.gr και με διασύνδεση με την τράπεζα της επιλογής του.

Η χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας προσφέρει ιδιαίτερα πλεονεκτήματα, όπως αποφυγή διπλοπληρωμής, εξόφληση των λογαριασμών εντός 20 ημερών από την λήξη τους, αποφυγή πληκτρολόγησης (προσυμπληρωμένα πεδία στο σύστημα της τράπεζας, όπως αριθμός παραστατικού, ημερομηνία λήξης, ποσόν).