Η Ελληνική Κυβέρνηση, στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013, υλοποιεί τη δράση e-κπαιδευτείτε η οποία αφορά στην επιδότηση της εκπαίδευσης και πιστοποίησης στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Το πρόγραμμα απευθύνεται στους πρωτεύσαντες φοιτητές των εισαγωγικών εξετάσεων 2006 και 2007 καθώς και σε όλους τους πρωτοετείς φοιτητές των ετών 2006 και 2007 που εμπίπτουν στην κατηγορία «Πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες» (3%).