Η ACE-Hellas προχώρησε στην υλοποίηση και θέση σε λειτουργία της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Διαδραστικής Ενημέρωσης - Πληροφόρησης των αγοραστών συσκευών HTC, οι οποίοι τις έχουν αποστείλει ή προσκομίσει στα ανάλογα τμήματα τεχνικής υποστήριξης τους.

Μέσω της υπηρεσίας αυτής, οι αγοραστές των συσκευών HTC θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να ενημερώνονται με email, SMS ή μέσω διαδικτύου (Internet), τόσο για το σχετικό κόστος επισκευής της συσκευής που έχουν αποστείλει ή παραδώσει, εάν αυτό υφίσταται, όσο και για το στάδιο που αυτή βρίσκεται, μέχρις ότου να είναι έτοιμη προς παράδοση.

Η υπηρεσία συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κοινωνία της Πληροφορίας”. Με την θέση σε λειτουργία της υπηρεσία αυτής η ACE-Hellas υλοποιεί ένα ακόμη βήμα, που αποσκοπεί στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πελατών της.