Έργο ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων και ηλεκτρονικής χορήγησης πιστοποιητικών στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ολοκλήρωσε πρόσφατα η Uni Systems για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οδηγώντας τη Διοικητική Δικαιοσύνη σταθερά πιο κοντά στο e-justice.

Με το νέο σύστημα κατάθεσης δικογράφων, παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους δικηγόρους της χώρας να υποβάλλουν ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα, σύμφωνα με τη νομοθεσία, έγγραφα, έγκαιρα και παρακάμπτοντας τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Με βασικά οφέλη την κατάργηση των χρονικών περιορισμών στη διαδικασία υποβολής των δικογράφων και τη βελτίωση της ευελιξίας στις διεργασίες της Διοικητικής Δικαιοσύνης, το σύστημα αναμένεται επιπλέον να καλύψει μέρος των μνημονιακών υποχρεώσεων της Ελλάδας στον τομέα της Δικαιοσύνης.

Το νέο σύστημα, με πράξη του Προέδρου του  Συμβουλίου της Επικρατείας, είναι λειτουργικό και διαθέσιμο προς χρήση από τις 27 Μαΐου 2013.