Στην ηλεκτρονική παρακολούθηση των μπλε κάδων ανακύκλωσης απορριμμάτων που υπάρχουν στην πόλη των Χανίων, προχωρά η Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΔΕΔΙΣΑ) μέσω του καινοτόμου συστήματος e-was.

Το σύστημα που παρουσιάστηκε πριν λίγες ημέρες και θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά πιλοτικά στην Ελλάδα, δίνει τη δυνατότητα, με την τοποθέτηση φορητών αισθητήρων σε κάδους ανακύκλωσης, να συλλέγονται δεδομένα από τους κάδους σε πραγματικό χρόνο. Με τον τρόπο αυτό τα στελέχη της επιχείρησης θα έχουν μια πλήρη εικόνα για την κατάσταση των κάδων της ανακύκλωσης, δηλαδή για το ποιοι κάδοι είναι γεμάτοι από ανακυκλώσιμα υλικά και χρειάζονται συλλογή, και ποιοι όχι.

Η εφαρμογή του συστήματος έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα που αφορά την αποτελεσματική και βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων με τη χρήση εργαλείων για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με την ονομασία «Life EWAS», που στοχεύει στην προώθηση της καινοτομίας στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Τα πρόγραμμα προβάλει τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών, με σκοπό την βελτιστοποίηση των υφιστάμενων πρακτικών διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Ε.Ε. και να καθιερωθεί ένα «μονοπάτι» για την υιοθέτηση ενός πιο βιώσιμου μοντέλου.