Μια σύγχρονη δικηγορική εταιρεία οφείλει να υιοθετεί τις σύγχρονες τεχνολογικές τάσεις, ώστε να προσφέρει αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα τις υπηρεσίες της στους πελάτες της, σύμφωνα με τον Κώστα Γκουντέλα, ΙΤ Μanager, Φράγκου Δικηγορική Εταιρεία.

Σε μια δικηγορική εταιρεία θα πρέπει να εξασφαλίζεται καθημερινά τόσο η ασφάλεια και η εμπιστευτικότητα όλων των νομικών εγγράφων, τα οποία βρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή, όσο και η εύκολη αναζήτησή τους. Θα πρέπει, ακόμα, να ακολουθούνται όλες οι απαραίτητες διαδικασίες, ώστε όλες οι καθημερινές εργασίες να γίνονται εύκολα και γρήγορα, με όσο το δυνατόν περισσότερους αυτοματοποιημένους τρόπους. Όμως, για κάθε δικηγορική εταιρεία, η οποία κατέχει μεγάλο όγκο υποθέσεων και διαχειρίζεται χαρτοφυλάκια ληξιπρόθεσμων οφειλών από μεγάλες τράπεζες και funds, αυτά δεν αρκούν για να την προωθήσουν ένα βήμα μπροστά.

Η εταιρεία θα πρέπει να ακολουθεί τις τεχνολογικές τάσεις της εποχής, υλοποιώντας projects, τα οποία αφορούν Big Data και Analytics και να επενδύει σε σύγχρονους dialers και λύσεις CRM. Η Φράγκου Δικηγορική Εταιρεία επένδυσε και συνεχίζει να επενδύει στην τεχνολογία. Αυτό αποδεικνύεται από τα projects, τα οποία υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια, αλλά και από την επένδυση σε ανθρώπινους πόρους στη Διεύθυνση Πληροφορικής.

ΙΤ projects
Η εταιρεία διαχειρίζεται ένα μεγάλο όγκο υποθέσεων ληξιπρόθεσμων. Οι υποθέσεις αυτές γεννούν καθημερινά ένα πολύ μεγάλο όγκο πληροφοριών, τόσο σε επίπεδο ενεργειών (νομικών και τηλεφωνικών), όσο και σε επίπεδο οικονομικών στοιχείων. Στο πλαίσιο αυτό η υλοποίηση ενός Big Data Αnalytics project ήταν μονόδρομος. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός δημιουργήσαμε μια πλατφόρμα Business Intelligence, χρησιμοποιώντας τελευταίας τεχνολογίας προϊόντα της Microsoft (SSMS, SSIS, SSAS, SSRS, Power BI).

Μετά από το πέρας του έργου αποκτήσαμε καλύτερη εσωτερική ενημέρωση, αύξηση της αποτελεσματικότητας, παρακολούθηση σημαντικών KPIs, καλύτερη διαχείριση του δυναμικού μας, αλλά και δυνατότητα επιπρόσθετης ενημέρωσης των συνεργατών μας. Έχουμε, πλέον, την ικανότητα με τα μετρήσιμα αποτελέσματα που παράγουμε να οδηγούμαστε σε γρήγορες και στοχευμένες επιχειρηματικές αποφάσεις και να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικότερα όλα μας τα χαρτοφυλάκια, κάτι το οποίο δίνει στην εταιρεία μας ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η κυριότερη πρόκληση αυτού του έργου ήταν η σύνθετη και διαφορετική πληροφόρηση που αντλούμε από κάθε οργανισμό που συνεργαζόμαστε. Για να ξεπεράσουμε το εμπόδιο αυτό δημιουργήσαμε ένα σωστά δομημένο Data Warehouse, στο οποίο ενσωματώνονται καθημερινά δεδομένα από όλα τα πληροφοριακά μας συστήματα, ακολουθώντας κανόνες data cleansing.

Μια άλλη δυσκολία ήταν το project management του έργου, καθώς έπρεπε να εμπλακούν σχεδόν όλα τα τμήματα της εταιρείας. ώστε να έχουμε στο τέλος το επιθυμητό αποτέλεσμα. Για να ξεπεραστούν οι όποιες δυσκολίες είχε σχεδιαστεί, πριν ξεκινήσει το έργο, ένα αναλυτικό project plan, το οποίο ακολουθήθηκε αυστηρά.

Αλλά σημαντικά projects που έχουμε τρέξει τα τελευταία δυο χρόνια ήταν η εγκατάσταση ενός σύγχρονου Dialer (Aspect Unified IP 7.1) για να υποστηρίξει τις πολλές απαιτήσεις που έχει ένα σύγχρονο call center, καθώς και η αναβάθμιση του CRM (Arotron) σε έκδοση του Web, η οποία βοήθησε τους τελικούς χρήστες να κάνουν τη δουλειά τους ευκολότερα και ταχύτερα. Επίσης, δημιουργήθηκε ένα νέο σύγχρονο site για την καλύτερη προβολή της εταιρείας. Η επόμενη επένδυση της εταιρείας μας στην Πληροφορική θα αφορά τις υποδομές cloud.

CIO σε μια δικηγορική εταιρεία

Ένας σύγχρονος CIO δεν θα πρέπει να εφησυχάζει με το να έχει απλώς εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία των συστημάτων και την τεχνολογική υποστήριξη των εργαζομένων της εταιρείας του. Θα πρέπει να είναι συνέχεια ενήμερος για τις νέες τεχνολογικές τάσεις που σχετίζονται με τον κλάδο της δικηγορίας. Θα πρέπει, ακόμα, να ερευνά και να βρίσκει νέες καινοτόμες ιδέες, ώστε να κάνει την εταιρεία του να ξεχωρίζει στον κλάδο της, με απώτερο σκοπό την αύξηση της κερδοφορία της. Άλλωστε, η Διεύθυνση Πληροφορικής αποτελεί (ή θα πρέπει να αποτελεί) κύριο κρίκο της αλυσίδας μιας υγιούς επιχείρησης.