Ημερίδα με θέμα "Winning Bids in Greece" διοργανώνει το PPP Bulletin στις 25 Σεπτεμβρίου στο Λονδίνο.

Έναν από τους βασικούς υποστηρικτές και χορηγούς της ημερίδας, που θα αναφερθεί στο περιβάλλον που αφορά στην ανάπτυξη των ΣΔΙΤ και πως αυτό έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα, αποτελεί η Aon Hellas.