Σε συνέχεια της επιτυχημένης ημερίδας της FITCE που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο 2009 στο Hilton σε θέματα αιχμής στον Τομέα των Τηλεπικοινωνιών με την συνεργασία των τοπικών τμημάτων της FITCE Ελλάδος και Ιταλίας, θα διεξαχθεί η δεύτερη ημερίδα σε τρέχοντα θέματα σχετικά με τεχνολογίες ICT φιλικές προς το περιβάλλον στη Ρώμη Ιταλίας στις 13 Νοεμβρίου 2009.

Όσοι επιθυμούν να παρευρεθούν στην ημερίδα ως key note speakers σε θέματα άμεσου ενδιαφέροντός τους, μπορούν να επικοινωνήσουν για περισσότερες πληροφορίες με τους κυρίους:  Κων/νο Σιδηρόπουλο: Πρόεδρος Ελληνικού Τμήματος FITCE, Τηλ. 210 6332502 ή Γιώργο Αγαπίου: Συντονιστή Επιστημονικής Επιτροπής  FITCE, Τηλ. 2106114663