Η Άλφα Γκρίσιν Infotech συγχωνεύει μέσω απορρόφησης τις -100% θυγατρικές της- εταιρείες "Άλφα Γκρίσιν Υπηρεσιών Διοίκησης και Χρηματοοικονομικών" και "Γκρίσιν Παππας Εμπορίας και Εγκαταστάσεως Κλιματιστικών Μηχανημάτων".

Από τις συγχωνεύσεις αυτές δεν θα εκδοθούν νέες μετοχές της Άλφα Γκρίσιν Infotech καθόσον κατέχει το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου των απορροφώμενων εταιρειών.