H Άνκο υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με τον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) για την υλοποίηση του έργου "Ηλεκτρονική Διαχείριση και Διάθεση μέσω του Διαδικτύου του Αεροφωτογραφικού και λοιπού Χαρτογραφικού Υλικού του Ο.Κ.Χ.Ε.".

Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης και διάθεσης μέσω του Διαδικτύου (από την υφιστάμενη ιστοσελίδα του ΟΚΧΕ) του αρχείου των περίπου 300.000 αεροφωτογραφιών που ήδη διαθέτει και  προοδευτικά αποκτά ο ΟΚΧΕ και οι οποίες καλύπτουν ολόκληρη τη χώρα, καθώς επίσης και άλλου χαρτογραφικού υλικού. Το σύνολο του αρχείου και των μεταδεδομένων του θα λάβει τη μορφή ηλεκτρονικού μητρώου συνοδευόμενου από εργαλεία διαχείρισης και αναζήτησης. Στον διαγωνισμό που προκηρύχθηκε τον Αύγουστο του 2007 είχε υποβάλει προσφορά ακόμη μία εταιρεία.

Το συνολικό τελικό τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στα 1.130.638 ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ και η διάρκεια υλοποίησής του είναι 11 μήνες.