Η Αντακομ ολοκλήρωσε -έπειτα από εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών- την αποστολή Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (σε μορφή Smart Cards) και αντίστοιχων αναγνωστών (Smart Card Readers) προς τους 300 Βουλευτές και τους 70 Γενικούς Γραμματείς στα πλαίσια του Υποέργου 9 του Σύζευξις.

Στις επόμενες ημέρες, αρμόδια στελέχη της Αρχής Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου θα παραδώσουν στους Βουλευτές και τους Γεν. Γραμματείς τα pin ενεργοποίησης των έξυπνων καρτών προκειμένου εκείνοι να αιτηθούν την έκδοση των ψηφιακών τους πιστοποιητικών από την Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού του Σύζευξις.

Με τη χρήση των ψηφιακών πιστοποιητικών θα μπορούν να κρυπτογραφούν και να υπογράφουν ψηφιακά, ηλεκτρονικά διακινούμενα έγγραφα, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και να πραγματοποιούν ασφαλείς ηλεκτρονικές συναλλαγές. Η Αντακομ, βάση σύμβασης, έχει υλοποιήσει και φιλοξενεί από το 2006 στις ασφαλείς εγκαταστάσεις του Κέντρου Πιστοποίησης που διαθέτει, την Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού του Σύζευξις.

Η υποδομή αυτή έχει τη δυνατότητα να εκδώσει 50.000 ψηφιακά πιστοποιητικά κρυπτογράφησης και ηλεκτρονικής υπογραφής για την κάλυψη των αναγκών της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. Το τίμημα του συνολικού έργου ανέρχεται περίπου στο 1.500.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2009.