Μια πρόσφατη μελέτη που διεξήγαγε η Wipro, εταιρεία που δραστηριοποιείται στο ΙΤ και στην παροχή συμβουλευτικών και business process υπηρεσιών, αποκαλύπτει ότι ενώ το 91% των διοικητικών στελεχών είναι ευθυγραμμισμένα με την έννοια του ψηφιακού μετασχηματισμού, μόλις το 4% έχει πραγματοποιήσει το 50% των ψηφιακών επενδύσεων του σε λιγότερο από ένα χρόνο.

Η έρευνα, η οποία ζήτησε τη γνώμη 400 διοικητικών στελεχών στις ΗΠΑ για τις στρατηγικές ψηφιακού μετασχηματισμού τους, ανακάλυψε ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων χρειάστηκε τουλάχιστον 2-3 χρόνια για να υλοποιήσει μόλις το 50% των ψηφιακών επενδύσεων τους. Επιπλέον, το 25% των συμμετεχόντων ανέφερε ότι οι οργανισμοί τους δεν είναι ευθυγραμμισμένοι με την έννοια του ψηφιακού μετασχηματισμού, ενώ ένα 35% παραδέχθηκε ότι απουσιάζει μια ξεκάθαρη στρατηγικού ψηφιακού μετασχηματισμού από τους οργανισμούς, οδηγώντας σε μικρότερα ποσοστά επιτυχίας.

Έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι σχεδόν το 20% των διοικητικών στελεχών θεωρεί ενδόμυχα ότι τα projects ψηφιακού μετασχηματισμού στους οργανισμούς του ήταν «σπατάλη χρόνου»!. Ενώ το 39% ανέφερε ότι η αντίσταση σε νέους τρόπους εργασίας εμπόδιζε τους οργανισμούς από το να αξιοποιήσουν την πλήρη δυναμικού του ψηφιακού μετασχηματισμού, το 40% ανέφερε ότι κατακλύστηκε από τις ψηφιακές πολυπλοκότητες που εισήχθησαν.

Οι Διευθύνσεις Πληροφορικής και Operations αποτέλεσαν τους σημαντικότερους δικαιούχους των δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού, ακολουθούμενες από τις Διευθύνσεις Προμηθειών και Οικονομικών. Η μελέτη ανακάλυψε, επίσης, ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό (2%) των CMOs κατευθύνει τις στρατηγικές ψηφιακού μετασχηματισμού, παρά του ότι ξόδεψαν περισσότερο γι’ αυτό από ότι το ΙΤ. Επίσης, μόλις το 12% των CDOs χάραζαν τις στρατηγικές ψηφιακού μετασχηματισμού, αναδεικνύοντας το γεγονός ότι η οργανωτική δομή των επιχειρήσεων δεν έχει αλλάξει ακόμα, ώστε να αφομοιώσει αυτό το νέο ρόλο.