Το 65% των οργανισμών αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό όσον αφορά τις πληρωμές, σύμφωνα με την έρευνα “Global Payments Insight Study” της ACI Wolrdwide – εταιρείας συστημάτων πληρωμών – σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών Ovum.

Το 59% των οργανισμών δεν είναι αρκετά ευέλικτες για να φέρουν την καινοτομία στις πληρωμές τους, ενώ όσον αφορά τη μετάβαση από τις πληρωμές με μετρητά σε e-payments, το 25% των οργανισμών σταμάτησαν να δέχονται μετρητά το 2015, ενώ παράλληλα, το ίδιο διάστημα, παρουσιάστηκε αύξηση στον αριθμό των οργανισμών που δέχονται ηλεκτρονικές πληρωμές. Όσον αφορά την επένδυση σε συστήματα πληρωμών, το 55% των οργανισμών αύξησε την επένδυση σε πληρωμές, το 37% κράτησε τις επενδύσεις σταθερές, ενώ το 8% τις μείωσε. Τέλος, σύμφωνα με την έρευνα, το 50% των οργανισμών θέλουν να αυξήσουν τις επενδύσεις σε real-time πληρωμές, το 48% σε mobile πληρωμές και το 38% σε βιομετρικές πληρωμές.