Η ένωση εταιρειών ANKO - DATA CONCEPT ανέλαβε μετά από δημόσιο διαγωνισμό το έργο "Ανάπτυξη Έξυπνου Οικισμού στην πόλη Αράχωβα του δήμου Αράχωβας της Γενικής Γραμματείας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την ονομασία Έξυπνος Οικισμός Αράχωβας" της Γενικής Γραμματείας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1.250.000 ευρώ.

Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη υποδομής ευρυζωνικού κυψελωτού ασύρματου δικτύου και την προσφορά υπηρεσιών τόσο από τον δήμο προς τους πολίτες όσο και από τρίτες εταιρείες (παρόχους υπηρεσιών και περιεχομένου) προς πολίτες – πελάτες.

Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη και των φορέων του δήμου Αράχωβας και ο εκσυγχρονισμός της εσωτερικής λειτουργικής οργάνωσης και διεκπεραίωσης  των διαδικασιών του, έτσι ώστε να μπορεί να υποστηρίξει με ποιότητα, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα εξωστρεφείς και διαδραστικές υπηρεσίες προς τον πολίτη.

Οι ψηφιακές υπηρεσίες αφορούν στην αλληλεπίδραση με τον πολίτη, τις επιχειρήσεις και τους φορείς του δήμου Αράχωβας, αλλά και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο εντός ή εκτός των ορίων του οικισμού.

Επίσης, αφορούν υπηρεσίες πληροφόρησης και αμφίδρομης επικοινωνίας με τον πολίτη σε διάφορα θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητες των φορέων που έχουν έδρα στην πόλη της Αράχωβας.