Η ένωση εταιρειών Επιστημονικές Επιχειρήσεις, Μόνιτορ Ηλεκτρονική και Κ. Μάντες & Δ. Τσάμης ανέλαβαν, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμού της Νομαρχίας Φθιώτιδας με τίτλο " Προμήθεια και Εγκατάσταση πληροφοριακού Συστήματος Ενημέρωσης Καιρικών Συνθηκών του Δευτερεύοντος Εθνικού Οδικού Δικτύου της Νομαρχίας Φθιώτιδας".

Η συγκεκριμένη ένωση εταιρειών ήταν η μοναδική που κατέθεσε προσφορά στο διαγωνισμό. Το τελικό τίμημα του έργου ανέρχεται στα 553.348 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.