Η ένωση εταιρειών Ορίζων, Γαιομετρική - Εταιρεία Τεχνικών Μελετών και Mindware ανέλαβαν, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό του Δήμου Ηλιούπολης με τίτλο "Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (Gis-Web Gis) του Δήμου Ηλιούπολης".

Ειδικότερα, το έργο αφορά στην ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών στον Δήμο Ηλιούπολης προς τον σκοπό της αναβάθμισης του τρόπου λειτουργίας των εσωτερικών υπηρεσιών του Δήμου και την παροχή υψηλής ποιότητας διαδικτυακών υπηρεσιών προς τους δημότες. Εκτός της ένωσης εταιρειών Ορίζων – Γαιομετρική – Mindware, είχαν αρχικά καταθέσει προσφορές οι ενώσεις εταιρειών: 1) Άνκο – Geospatial, 2) SingularLogic – Γεωδίκτυο, 3) Terra – Advanced Telecoms, 4) Newsphone – Epsilon, 5) Profile – Γεωανάλυση, 6) Ανάπτυξη – Infomap και 7) Talent – Geomatics. Το τελικό τίμημα του έργου ανέρχεται στα 639.625 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.