Η ένωση εταιρειών Exodus - Ιμπετους Μηχανική - Τοπ Βίζιον ανέλαβαν, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό του Οργανισμού Λιμένος Πατρών με τίτλο "Υλοποίηση Έργου: Ανάπτυξη των Εφαρμογών και Πιλοτική Εφαρμογή του Συστήματος Ασφαλείας του Έργου Adrion".

Το έργο αυτό, αποτελεί ένα σύστημα πληροφορικής για την υποβοήθηση του έργου των φορέων διοίκησης των λιμένων για την διαχείριση των λιμένων και την πληροφόρηση και ενημέρωση των επιβατών που ταξιδεύουν δια θαλάσσης στο εξωτερικό μέσω των λιμένων των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας (Πάτρα), Ηπείρου (Ηγουμενίτσα), Ιονίων Νήσων (Κέρκυρα) και Πούλιας (Mπάρι, Μπρίντιζι) για θέματα συνδυασμένων μεταφορών.

Με αυτό το έργο θα επιτευχθεί η ανάπτυξη της κατάλληλης υποδομής (εξοπλισμού και λογισμικού) για τη διάθεση ηλεκτρονικής πληροφόρησης και τη διάθεση αυτοματοποιημένων συναλλαγών μέσω διαδικτύου, στο χώρο των θαλάσσιων μεταφορών. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα. Το τελικό τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στα 1.342.490 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.