Η ένωση εταιρειών Geospatial – Dotsoft και η εταιρεία Ερατοσθένης προκρίθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, στην επόμενη φάση αξιολόγησης των οικονομικών τους προσφορών, ύστερα από την απόφαση που προέκυψε μετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών τους για τη διεκδίκηση του διαγωνισμού του Δήμου Αμαρουσίου: «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τη διαχείριση υποδομών δημόσιας χρήσης για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στο Δήμο Αμαρουσίου», αρχικού προϋπολογισμού 300.000 ευρώ περίπου.

Κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών η παραπάνω ένωση εταιρειών έλαβε βαθμολογία 112,95 και η Ερατοσθένης 101,50. Απορρίφθηκε η προσφορά της ένωσης Γεωθεσία – Angellight Services.