Η ένωση εταιρειών Newsphone Hellas - Call Center Hellas ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ με τίτλο «Σύμβαση παροχής υποδομών και υπηρεσιών παραγωγικής λειτουργίας και υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης ζήτησης υπηρεσιών υγείας (ΣΔΖΥΥ) που αφορά τις Κεντρικές Μονάδες Εξυπηρέτησης (ΚΤΜΕ) και τις μονάδες Υγείας (ΜY) του ΙΚΑ στο σύνολο της χώρας».

Το τίμημα του έργου ορίστηκε στα 12.250.174 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.