Στην ένωση των εταιρειών Pc Systems - Globo Technologies κατακυρώθηκε το έργο "Ανάπτυξη Δημόσιων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο (Public Hotspots)", συνολικού προϋπολογισμού 4.900.000 ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ, ως αποτέλεσμα ανοικτού διαγωνισμού που προκήρυξε η Κοινωνία της Πληροφορίας.

Στο διαγωνισμό είχαν καταθέσει προσφορά και οι εταιρείες: α. Algosystems, β. Space Hellas, γ. Unisystems και οι ενώσεις εταιρειών: δ. Altec – Altec Telecoms, ε. Intracom – HOL, στ. OTE – OTEnet.

Αντικείμενο του έργου είναι η εγκατάσταση ενός συστήματος ασύρματης πρόσβασης στο Διαδίκτυο, μέσω ευρυζωνικών υποδομών, σε 160 επιλεγμένα σημεία σε όλη την Ελλάδα. Οι χώροι εγκατάστασης που θα επιλεγούν θα είναι υπαίθριοι και θα χαρακτηρίζονται από υψηλή επισκεψιμότητα (χώροι συνάθροισης κοινού, χώροι αναμονής – μετακίνησης, χώροι εκδηλώσεων και συνεδριάσεων). H χρονική διάρκεια  του έργου είναι 8 µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης µε τον ανάδοχο.

Στo πλαίσιο της παροχής ασύρματων ευρυζωνικών προσβάσεων, η ένωση Pc Systems – Globo Technologies θα πραγματοποιήσει τη προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισμού για τη δημιουργία Ασύρματων Σημείων Πρόσβασης (Wireless Hotspots) σε υπαίθριους χώρους.

Παράλληλα, θα δημιουργηθεί και θα τεθεί σε λειτουργία εξειδικευμένο λογισμικό που θα δίνει τη δυνατότητα για έλεγχο πρόσβασης, καθώς και εξαγωγής συμπερασμάτων σχετικά με τη χρήση των τεχνολογικών δυνατοτήτων και υψηλών υπηρεσιών από τους πολίτες.

Προμηθευτής του εξοπλισμού θα είναι η Cisco.