Η ένωση εταιρειών PWC Business Solutions – iKnow how Πληροφορική ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, διαγωνισμό της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. για το έργο: «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής των Αλιευτικών Δραστηριοτήτων».

To τίμημα του έργου ανέρχεται σε 1.140.273 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στο συγκεκριμένο διαγωνισμό είχαν κατατεθεί και προσφορές από τις εταιρείες: Intrasoft International, Singularlogic, και τις ενώσεις εταιρειών: Altec Integration – Quality & Reliability, Cyberce – Cosmos Business Systems.