Η ένωση εταιρειών Satways - Pylones Hellas - Stratis ανέλαβε το έργο με τίτλο "Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων Δασικών Πυρκαγιών στο Νομό Μεσσηνίας".

Η λύση που θα υλοποιηθεί βασίζεται στο διεθνών προδιαγραφών σύστημα διοίκησης και ελέγχου “S.A.F.E.R.” που έχει αναπτύξει η Satways, το οποίο συμπεριλαμβάνει υποσυστήματα διαχείρισης συμβάντων και αποστολής εντολών (IMS/CAD), διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ORM), σχεδιασμού σεναρίων αντιμετώπισης, παρακολούθησης στόλου οχημάτων (AVL) και προηγμένο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών με τρισδιάστατη απεικόνιση (3D GIS).

Τα συστήματα αυτά ενοποιούνται με το προηγμένο λογισμικό επιχειρησιακού σχεδιασμού της Pylones και της Optum που υλοποιούν υπηρεσίες για την προσομοίωση, το σχεδιασμό και την επιχειρησιακή βελτιστοποίηση περιστατικών κρίσεων δασικών πυρκαγιών. Το ολοκληρωμένο σύστημα που θα παραδοθεί στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας θα αποτελέσει ένα πρωτοπόρο και καινοτόμο εργαλείο για προγραμματισμό, δημιουργία επιχειρησιακών σχεδίων, αλλά και υποστήριξη της αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών. Συμβουλευτική – μελετητική – διαχειριστική υποστήριξη προσφέρουν στο έργο εξειδικευμένα στελέχη σε θέματα “Κοινωνίας της Πληροφορίας”, της εταιρείας συμβούλων Stratis.

Το έργο σφραγίζει με την τεχνογνωσία του ως υπεργολάβος, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Επ. Καθηγητή, Βασίλειο Βεσκούκη. Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί το πρώτο που πέρασε σε φάση υλοποίησης από μια σειρά ανάλογων έργων ενταγμένα στο Μέτρο 2.4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κοινωνία της Πληροφορίας” (πρόσκληση 182) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους.

Υπενθυμίζεται πως εκτός της συγκεκριμένης ένωσης, στον εν λόγω διαγωνισμό είχε καταθέσει προσφορά και η ένωση εταιρειών Data Concept – Space Hellas. Το έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο 1.035.300 ευρώ.