Η ένωση SingularLogic - Knowledge Broadband Services υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, συμβάσεις με τα Επιμελητήρια Πέλλας και Πιερίας για το έργο "Ενίσχυση τοπικών ή κλαδικών έργων Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Εμπορίου σε ΜΜΕ".

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη ενός Κέντρου Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας για τα μέλη των Επιμελητηρίων που θα εξυπηρετεί τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των ΜΜΕ της περιοχής για υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Παράλληλα με την Ηλεκτρονική Αγορά θα αναπτυχθεί business portal με ενημερωτικό χαρακτήρα που θα λειτουργήσει ενισχυτικά στην ενημέρωση των ΜΜΕ και των μελών των Επιμελητηρίων για τις νέες επιχειρηματικές δυνατότητες και ευκαιρίες.

Επίσης το Κέντρο θα έχει στόχο την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των τοπικών επιχειρηματιών στις καθημερινές τους συναλλαγές με το Επιμελητήριο.

Το τίμημα των δύο συμβάσεων ορίστηκε στα 500 χιλιάδες ευρώ μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ. Για το Επιμελητήριο Πέλλας προσφορές είχαν καταθέσει ηέ ένωση ΑΝΚΟ – Παπασάββας και η εταιρεία Profile, ενώ για το Επιμελητήριο Πιερίας προσφορά είχε καταθέσει η ένωση Profile – IMC.