Στην Έπαφος Συστήματα Πληροφορικής ΑΕ, κατακυρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ο διαγωνισμός με τίτλο: «Συντήρηση του Πληροφοριακού Συστήματος E-Data Center του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού».

Στο διαγωνισμό συμμετείχαν επίσης και οι εταιρείες Cententia και Uni Systems. Το έργο είναι αξίας 45.000 ευρώ περίπου.