Στις 6/10/2010 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασίας πιστοποίησης της ΕΠΑΦΟΣ, με το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO/IEC 27001:2005.

Η μελέτη, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του προτύπου ISO/IEC 27001:2005 πραγματοποιήθηκαν από στελέχη του ΕΠΑΦΟΥ με την καθοδήγηση εξειδικευμένου εξωτερικού συμβούλου.

Την πιστοποίηση πραγματοποίησαν στους χώρους της εταιρίας επιθεωρητές του έγκυρου φορέα πιστοποίησης TUV Hellas. Το πρότυπο ISO/IEC 27001:2005 παρουσιάζει συνεχώς αυξανόμενο παγκόσμιο επιχειρηματικό και μηχανογραφικό ενδιαφέρον, καθώς διασφαλίζει την ορθή ροή μηχανογραφημένων επιχειρηματικών διαδικασιών, μέσω των απαραίτητων ελέγχων για εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, αξιοπιστία και διαθεσιμότητα των πληροφοριών.

Παράλληλα διασφαλίζει την προστασία των πληροφοριών από μία ευρεία γκάμα απειλών, με αποτέλεσμα να εξασφαλίζεται η συνεχής επιχειρησιακή λειτουργία και να ελαχιστοποιούνται οι τυχόν σχετικές απώλειες και ζημίες.