Η Αγγελική Παπαντωνίου ανέλαβε τη θέση Corporate Affairs Senior Manager στη Vodafone Hellas  με τμήματα ευθύνης τα εξής:  Media Relations, Public Relations, Corporate Responsibility, Public Affairs και Regional Offices.