Επειτα από σημαντικές διακυμάνσεις στα ποσοστά ανάπτυξης από το 2009 έως το 2011, η παγκόσμια αγορά τεχνολογικού εξοπλισaμού θα ωφεληθεί τα επόμενα χρόνια από τον αντίκτυπο της διείσδυσης του mobility τόσο στους οικιακούς όσο και στους επαγγελματίες χρήστες.

Η Παγκόσμια Αγορά Πληροφορικής το 2012 αναμένεται να φτάσει τα 1,080 τρις. ευρώ, εκ των οποίων τα 347,07 δις. αφορούν τον τεχνολογικό εξοπλισμό, τα 467,8 τις υπηρεσίες πληροφορικής και τα 265,7 το λογισμικό. Για το 2013, το σύνολο της παγκόσμιας αγοράς πληροφορικής αναμένεται να ανέλθει στα 1,130 τρις. ευρώ.

Εξοπλισμός
Το 2011 παρατηρήθηκαν περισσότερες επενδύσεις σε λογισμικό και υπηρεσίες Πληροφορικής, ενώ οι δαπάνες για εξοπλισμό μειώθηκαν αισθητά. Η μείωση 6,6% οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στη συρρίκνωση των πωλήσεων ηλεκτρονικών υπολογιστών και στην επιβράδυνση των δαπανών για υποδομές των επιχειρήσεων.

Σημαντική πτώση στην κατηγορία του εξοπλισμού παρατηρήθηκε στις περισσότερες υποκατηγορίες του κλάδου με εξαίρεση τα tablets. Επιπλέον, τα επίπεδα των δαπανών εξοπλισμού στις περισσότερες χώρες δεν έχουν ακόμη ανακάμψει από τα επίπεδα που παρατηρήθηκαν πριν από το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης. Λαμβάνοντας, όμως, υπόψη τις απαιτήσεις για αναβαθμίσεις και αντικαταστάσεις για servers, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και περιφερειακά υπάρχει η εκτίμηση, ότι οι απώλειες αυτές θα καλυφθούν μέχρι ένα σημείο στις επόμενες οικονομικές χρήσεις. Αναλυτικά, στη Δυτική Ευρώπη η αγορά εξοπλισμού εμφάνισε μείωση 6,6% το 2010/2011 και αύξηση 1,8% το 2011/2012, ενώ στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης η αγορά εξοπλισμού εμφάνισε αύξηση 4,9% το 2010/2011 και 10,2% το 2011/2012.
 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
Μετά από μια μέτρια ανάκαμψη το 2010, η αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών της Δυτικής Ευρώπης υπέστη δραματική πτώση το 2011, που έφτασε το 15,6% σε όγκο και το 16% σε αξία. Το θετικό είναι ότι η μείωση στις πωλήσεις φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών δείχνει να περιορίζεται. Σε όρους αξίας, η αγορά των υπολογιστών desktop μειώθηκε 17% και η αγορά των φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών 16%, αφού οι καταναλωτές στρέφονται περισσότερο σε tablets και smartphones.

Η αγορά των tablets ήταν το πιο φωτεινό σημείο στην αγορά εξοπλισμού της Δυτικής Ευρώπης το 2011, με αύξηση όγκου πωλήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο 189% σε σύγκριση με το 2010 και στην ελληνική αγορά αύξηση πάνω από 242% το 2011.
Μετά τη διψήφια σε ποσοστό αύξηση των πωλήσεων ηλεκτρονικών υπολογιστών το 2010 ακολούθησε ένα πιο μετριοπαθές 2011, ενώ εκτιμάται ότι η ζήτηση για υπολογιστές desktop θα μειωθεί ελαφρώς τα επόμενα δύο χρόνια. Η ζήτηση για φορητές συσκευές, ωστόσο, θα επιταχυνθεί, με την αύξηση να φτάνει 8,6% το 2012.

Εκτυπωτές – multifunctional
Σε αντίθεση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα tablets, η αγορά των εκτυπωτών στη Δυτική Ευρώπη ήταν πιο συγκρατημένη. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη συνεχιζόμενη πτώση των τιμών στην κατηγορία των Multifunctional Printer (MFP). Επιπλέον, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προσανατολίζονται προς το δικτυωμένο MFP. Παρ ‘όλα αυτά, αναμένεται μικρή ανάκαμψη στην αξία της αγοράς των εκτυπωτών σε πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης το 2012.

Το 2011, η αγορά των εκτυπωτών στην Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη ήταν από τις πιο μεταβλητές. Υπήρχαν χώρες που έδειξαν προτίμηση σε απλές και χαμηλού κόστους λύσεις και χώρες που προτίμησαν πιο σύνθετες επιλογές, πολλαπλών λειτουργιών που εξυπηρετούν μεγαλύτερες ομάδες εργασίας.ServersΗ αγορά των υποδομών στη Δυτική Ευρώπη βρίσκεται σε φάση μετάβασης και δυναμικής ανάπτυξης, καθώς οι χρήστες αντιμετωπίζουν τη μείωση του κόστους, τη βελτίωση της απόδοσης των συστημάτων πληροφορικής, το συνολικό κόστος κτήσης και χρήσης συστημάτων, την πολυπλοκότητα των datacenter, καθώς και τις προοπτικές ανάπτυξης των τμημάτων πληροφορικής.

Ως εκ τούτου, οι χρήστες στρέφονται όλο και περισσότερο σε λύσεις, όπως η ενοποιημένη διαχείριση υποδομών, συστήματα διαχείρισης λογισμικού, προηγμένα εργαλεία αυτοματισμού και τεχνολογίες virtualization. Παράλληλα, παρατηρείται ένα πρώτο βήμα για την οικοδόμηση υποδομών cloud.
Τα επόμενα χρόνια οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα υιοθετούν όλο και περισσότερο την τεχνολογία virtualization client και ενώ ο σκεπτικισμός γύρω από το virtualization φαίνεται να αμβλύνεται, ο υψηλός βαθμός πολυπλοκότητας κι ένα ευρύ φάσμα άλλων παραγόντων (π.χ. datacenter back-end, άδειες λογισμικού, δεξιότητες, διαδικασία και συνέπειες της διαχείρισης), εξακολουθούν να μην επιτρέπουν την ευρύτερη υιοθέτησή του.
Επίσης, ένα μεγάλο τμήμα των δαπανών για υποδομές στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη θα προέρχεται από τοπικούς φορείς παροχής υπηρεσιών cloud, φιλοξενώντας επιχειρήσεις που επιθυμούν να εξελίσσουν τις υποδομές τους, ιδίως μεταξύ των μεγαλύτερων χωρών της περιοχής.

Αποθήκευση – Storage
Στο σημερινό οικονομικό και επενδυτικό κλίμα, η αποδοτικότητα αποθήκευσης και η μείωση του κόστους αποθήκευσης δεδομένων κατέχουν εξέχουσα θέση στη στρατηγική των επιχειρήσεων. Παρ’ όλα αυτά και ενώ η ετήσια αύξηση ψηφιακών δεδομένων, αγγίζει το 40% με 50%, η χωρητικότητα αποθήκευσης παραμένει ένας σημαντικός τομέας των επενδύσεων σε υποδομές, καθώς οι χρήστες φαίνονται να αντιμετωπίζουν τις αυξανόμενες προκλήσεις γύρω από το «Big Data».

Παρά την πτώση των δαπανών για εξωτερική αποθήκευση στις περισσότερες αγορές της Δυτικής Ευρώπης και την πτώση των τιμών ανά gigabyte (GB), μέτρια αύξηση αναμένεται το 2012, ενώ η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη φαίνεται να μπαίνει σε μια παρατεταμένη περίοδο ανάπτυξης, όσον αφορά τα έσοδα, ενώ αναμένεται πως οι περισσότερες χώρες της περιοχής θα δουν διψήφια αύξηση στην αξία της αγοράς αποθήκευσης το 2012.

Λογισμικό
Η παγκόσμια αγορά λογισμικού αναμένει αύξηση 6,3% το 2012. Παράλληλα όμως με τις δαπάνες για “παραδοσιακό” τεχνολογικό υλικό, όπως λογισμικό, υπηρεσίες, παρατηρείται στροφή προς νεότερες τεχνολογίες, που συνοψίζονται στον τίτλο Third Platform. Πρόκειται για μετάβαση σε μια νέα πλατφόρμα για ανάπτυξη και καινοτομία στον κλάδο Ψηφιακής Τεχνολογίας σε συνδυασμό με τις νεότερες τεχνολογικές τάσεις όπως η φορητότητα, το cloud computing, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ηδη, οι τεχνολογίες αυτές θα αντιπροσωπεύουν περίπου το 20% της ανάπτυξης της αγοράς ΤΠΕ το 2012. Οι νέες αυτές τεχνολογίες εμφανίζουν διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης. Η αξία της συγκεκριμένης αγοράς αυξάνεται περίπου 18% κάθε έτος, σχεδόν τέσσερις φορές το ποσοστό του υπόλοιπου κλάδου ΤΠΕ. Επιπλέον, ο αντίκτυπος αυτών των τεχνολογιών, συνολικά στη βιομηχανία ΤΠΕ, θα γίνει ακόμη πιο έντονος με την πάροδο του χρόνου αντιπροσωπεύοντας το 70% των καθαρών δαπανών μέχρι το 2015.

Η αγορά λογισμικού, στη Δυτική Ευρώπη είχε άνοδο 3,9% το 2010/ 2011 και 2,8% το 2011/ 2012. Στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη η αγορά λογισμικού εμφάνισε, συνολικά, αύξηση 7,6% το 2010/ 2011 και 10% το 2011/ 2012. Το λογισμικό παραδοσιακά αντιπροσώπευε ένα σχετικά μικρό μερίδιο των συνολικών δαπανών Πληροφορικής σε σύγκριση με το μέσο όρο της αγοράς στη Δυτική Ευρώπη. Η τάση διαφαίνεται πολύ διαφορετική σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια και η αγορά λογισμικού εμφανίζει άνοδο και στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.Υπηρεσίες ΠληροφορικήςΗ αγορά των Υπηρεσιών Πληροφορικής της Δυτικής Ευρώπης παρουσίασε σταθερή αύξηση κατά τη διάρκεια του 1ου εξαμήνου του 2011, αλλά επιβραδύνθηκε το 2ο εξάμηνο λόγω της επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών.

Συνολικά, η αγορά Υπηρεσιών Πληροφορικής στη Δυτική Ευρώπη αυξήθηκε το 2011 κατά 1,9%, ενώ θα εμφανίσει μικρή ανάπτυξη το 2012, 0,3%. Η μετακίνηση προς το cloud computing από πολλούς ευρωπαίους χρήστες προσφέρει στους προμηθευτές Υπηρεσιών Πληροφορικής μια μεγάλη ευκαιρία, ώστε να προσφέρουν επαγγελματικές υπηρεσίες για τη μετάβαση σε αυτή την υποδομή.Η αγορά υπηρεσιών outsourcing αναμένεται να δείξει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, με τις δαπάνες να αυξάνονται 0,9% το 2012 και 2,5% το 2013. Το 2012, οι δαπάνες για υπηρεσίες υποστήριξης και ανάπτυξης προβλέπεται να μειωθούν κατά 1%, αλλά θα εμφανίσουν μια μικρή αύξηση 0,6% το επόμενο έτος.

Φέτος, σε σύγκριση με το 2011, θα δούμε αύξηση 1,4% στην ευρωπαϊκή αγορά Επιχειρηματικών Υπηρεσιών και αύξηση 3,4% το 2013.Η ζήτηση για επιχειρηματικές διαδικασίες outsourcing θα αυξηθεί 0,8% το 2012, με ανάκαμψη των δαπανών 3,2% το 2013. Η ζήτηση για χρηματοδοτικές και λογιστικές υπηρεσίες, επίσης, αναμένεται να αυξηθεί σταθερά από το 2013.Η αγορά Υπηρεσιών Πληροφορικής στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη αποτελεί σήμερα τον πιο δυναμικό τομέα της αγοράς Πληροφορικής με ετήσια αύξηση της αξίας που πλησιάζει το 10% τόσο για το 2012 όσο και για το επόμενο έτος.