Σύμφωνα με ενημέρωση από τον ΣΕΠΕ και έρευνα του ΕΙΤΟ, έκδηλη είναι η αγωνία για επέκταση της οικονομικής κρίσης, εκτός της Ευρωζώνης, στην περιοχή της Κεντρικής κα Ανατολικής Ευρώπης.

Πολλές από τις οικονομίες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης επλήγησαν σκληρά από την παγκόσμια οικονομική κρίση, αλλά στην Τσεχική Δημοκρατία, την Ουγγαρία και τις χώρες της Βαλτικής ο αντίκτυπος ήταν μικρότερος. Η Τσεχική Δημοκρατία και η Ουγγαρία είχαν άνοδο 4% – 7% στο ΑΕΠ, η Πολωνία, η Ρωσία και η Σλοβακία είχαν επίσης ανοδική πορεία, παρ’ όλο που τα δείγματα λιτότητας είναι εμφανή. Σύμφωνα με την έρευνα η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη αποτέλεσε μία από τις πιο δυναμικές αγορές των ΤΠΕ σε όλο τον κόσμο, με σημαντικά περιθώρια για την αύξηση της διείσδυσης και τη χρήση τους, για πολλά χρόνια. Η αξία της αγοράς στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη αυξήθηκε κατά 1,6% το 2011, ενώ για το 2012 αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 5,7%.