Την Έκθεση Πεπραγμένων 2015 της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) παρουσίασαν στην Ειδική Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ Χρήστος Ζαμπίρας, ο αντιπρόεδρος Μιχάλης Σακκάς και το μέλος της Γεώργιος Μπακάλης.

Η Αρχή κατέθεσε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας τριετές στρατηγικό σχέδιο δράσης και ζήτησε τη συμβολή της Επιτροπής για την εξασφάλιση των προϋποθέσεων υλοποίησής του, οι οποίες αφορούν τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου και την ενίσχυση σε προσωπικό, πόρους και μέσα.