Το business λογισμικό της SoftOne επέλεξε για τη μηχανογραφική υποστήριξη των διαδικασιών της, η ΑΗΒ Group - εταιρεία εμφιαλώσεως του φυσικού μεταλλικού νερού «Θεόνη».

Η ανάλυση και αυτόματη κατανομή δαπανών σε προκαθορισμένα κέντρα, παρέχει αυξημένη ακρίβεια υπολογισμού του κόστους κάθε παραγόμενου κωδικού, ενώ το κύκλωμα προϋπολογισμών αγορών τυποποιεί τις διαδικασίες ελέγχου ανάλωσης και παραγγελίας πρώτων υλών, διασφαλίζοντας την έγκαιρη αναπλήρωση τους. Η ενότητα διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας υποστηρίζει την οργάνωση και παρακολούθηση των αποθηκευτικών χώρων της ΑΗΒ ΑΗΒ Group σε παρτίδες, διευκολύνοντας τον πλήρη έλεγχο και την ιχνηλασιμότητα κάθε παραγόμενου και διακινούμενου είδους. Σε πλήρη διασύνδεση με το περιφερειακό σύστημα παραγγελιοληψίας της επιχείρησης, το Soft1 ERP ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τις παραγγελίες πωλήσεων, αυτοματοποιώντας αντίστοιχα τις εργασίες παραλαβής, εποπτείας και διακίνησης των προϊόντων στα τελικά σημεία διάθεσης. Tα προηγμένα εργαλεία BI και Reporting της εφαρμογής παρέχουν στη διοίκηση της ΑΗΒ ΓΚΡΟΥΠ ολοκληρωμένη εικόνα για την εξέλιξη κρίσιμων δεικτών απόδοσης, ενώ το ενσωματωμένο χρηματοοικονομικό πρόγραμμα του Soft1 απεικονίζει το σύνολο των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας, συμβάλλοντας στην αποτελεσματική διαχείριση του cash flow.