Η Αθανασία Μαρσέτα ανέλαβε καθήκοντα Country Manager, Technical Services Delivery, στην HP Hellas για την Ελλάδα και την Κύπρο, από την 1η Απριλίου 2010.

Στο πλαίσιο των νέων της αρμοδιοτήτων, η Αθανασία Μαρσέτα θα εστιάσει στην περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων με τους πελάτες, την προώθηση της καινοτομίας και την ενίσχυση των πωλήσεων. Επιπλέον, θα επικεντρωθεί στην επιχειρηματική ανάπτυξη της μονάδας Technical Services Delivery, ενώ παράλληλα θα αναλάβει την υλοποίηση πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας της. Ακόμη, στα καθήκοντα της περιλαμβάνεται η ενίσχυση των δεξιοτήτων του προσωπικού της μονάδας, αλλά και η αξιοποίηση των υποστηρικτικών τεχνολογιών της HP για τη μέγιστη αυτοματοποίηση στην παροχή υπηρεσιών.

Η Α. Μαρσέτα έχει πολύχρονη εμπειρία και καριέρα σε σημαντικές επιχειρήσεις, όπως η HP Australia, η HP Asia Pacific, η Accenture και η EFG Eurobank. Μέχρι πρότινος, εργαζόταν για την HP Middle East Mediterranean and Africa (MEMA), όπου κατείχε θέση Operations Manager, Mission Critical & Technical Services Delivery, έχοντας μεταξύ άλλων την ευθύνη για την end-to-end υποστήριξη της στρατηγικής της HP, μέσα από την υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων.