Η Αθηναϊκή Μικροϋπολογιστές ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (ΙΜΕ) με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων εικονικής πραγματικότητας και πολυμέσων (ΥΣΕ-ΒΟΙ-3)».

Ειδικότερα, το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση στην περιοχή της Βοιωτίας (Θήβα και Λειβαδιά αντίστοιχα) δύο συστημάτων εικονικής πραγματικότητας και συστημάτων πολυμεσικών παρουσιάσεων (υπολογιστές και οθόνες και λοιπά στοιχεία), στην κατάλληλη τεχνολογική διαμόρφωση και επίπλωση χώρων για την εγκατάσταση των συστημάτων αυτών, άδειες λογισμικού, καθώς και στην προμήθεια υπολογιστών και λοιπών συστημάτων πληροφορικής που θα παραδοθούν στην έδρα του ΙΜΕ στην Αθήνα.

Το τίμημα του έργου ανέρχεται στις 167.500 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.