Η Πληροφορική αποτελεί το εργαλείο για την υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής κάθε εταιρείας, βοηθώντας τόσο στη χάραξη της επιχειρηματικής στρατηγικής, αλλά, κυρίως, στο ραφινάρισμα και στην προώθησή της.

Η Πληροφορική είναι η αιχμή του δόρατος για την προώθηση της καινοτομίας. Ωστόσο, ό,τι είναι καινοτόμο για το ΙΤ δεν σημαίνει ότι είναι καινοτόμο και για τους πελάτες του. Γι’ αυτό είναι σημαντικό ένας IT Manager να βγαίνει εκτός του ρόλου του και να αντιμετωπίζει κάθε λύση ως απλός πελάτης (εσωτερικός ή εξωτερικός). Στο πλαίσιο αυτό επισκέπτομαι συχνά ως πελάτης τα καταστήματά μας, αλλά και αυτά του ανταγωνισμού, για να αξιολογήσω τις όποιες λύσεις ως απλός πελάτης. Η καινοτομία δεν έρχεται απαραίτητα μέσα από μια πολύπλοκη και πολυδάπανη λύση – απλά πράγματα μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Έργα αξίας για τους πελάτες
Ένας οργανισμός όπως είναι η Leroy Merlin οφείλει να επενδύσει στο ERP και στα Logistics, καθώς αυτά αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του retail, αποτελούν τη βάση πάνω στις οποίες θα στηρίζονται όλες οι μελλοντικές λύσεις. Ένα προηγμένο σύστημα ERP διασφαλίζει, εκτός από τα προφανή του οφέλη, την ομαλή εφαρμογή των λύσεων, με παράλληλη μείωση του κόστους υλοποίησης και συντήρησης. Πρόσφατα, υλοποιήσαμε στον οργανισμό μας δύο μεγάλα έργα Πληροφορικής με στόχο τη βελτίωση εξυπηρέτησης των πελατών. Καταρχάς, δημιουργήσαμε έναν ηλεκτρονικό κατάλογο προϊόντων (πάνω από 15.000), με αναλυτικά χαρακτηριστικά για κάθε προϊόν, έναν κατάλογο που θα εξελιχθεί σύντομα σε ένα πλήρες ηλεκτρονικό κατάστημα. Ρόλο για την επιλογή της πλατφόρμας σε αυτό το έργο δεν έπαιξε μόνο το κόστος, αλλά και η ευελιξία διασύνδεσης με τα υπάρχοντα συστήματα της εταιρείας μας, η συντήρηση και οι δυνατότητες επέκτασης της πλατφόρμας στο μέλλον.

To δεύτερο έργο ήταν το ενοποιημένο Call Center της Leroy Merlin, το οποίο μας επιτρέπει σήμερα να εξυπηρετούμε ένα τεράστιο όγκο κλήσεων πελατών. Στο πλαίσιο αυτού του έργου έγινε ενοποίηση των τηλεφωνικών μας κέντρων, βελτιώνοντας ακόμα περισσότερο την εξυπηρέτηση των πελατών μας και αξιοποιώντας καλύτερα το προσωπικό μας. Τα αποτελέσματα ήταν άμεσα, καθώς αποκτήσαμε σημαντικές πληροφορίες για τον αριθμό των κλήσεων που εξυπηρετούμε, για τη φύση τους, καθώς και για τον μέσο χρόνο εξυπηρέτησης. Ήταν μια λύση που έκανε “break even” το κόστος υλοποίησης μέσα στους πρώτους τέσσερις μήνες.

O νέος ρόλος του Διευθυντή Πληροφορικής
Οι σύγχρονες τεχνολογικές τάσεις (Consolidation, Cloud, SaS, Outsourcing, κ.λπ) επιδρούν στο ρόλο του Διευθυντή Πληροφορικής και τον μετασχηματίζουν. Πλέον, το μέλημά μας δεν είναι η διαθεσιμότητα των υποδομών, αυτό το θεωρούμε δεδομένο. Ο βασικός μας ρόλος, πλέον, είναι η αξιολόγηση λύσεων και η εφαρμογή τους στην επιχείρησή μας, ώστε να ενισχυθεί θετικά η εμπειρία των πελατών, αλλά και να αυξηθεί η κερδοφορία της εταιρείας.

Το ΙΤ πρέπει να αποβάλει από πάνω το χαρακτηρισμό του κέντρου κόστους και να προσφέρει λύσεις στην επιχείρηση που θα μειώνουν, μέσω αυτοματισμών, το κόστος των υπόλοιπων τμημάτων της εταιρείας, αλλά και που θα αυξάνουν τις πωλήσεις μέσω λύσεων marketing, internet, social media και loyalty, καθώς και μέσω της υλοποίησης λύσεων που θα προσφέρουν καλύτερη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του τελικού πελάτη. Βασικό μέλημά μας παραμένει και η διοίκηση του προσωπικού της Διεύθυνσης Πληροφορικής, καθώς θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό. Οι άνθρωποι του τμήματός μας συμβάλουν στην επίτευξη σημαντικών αποτελεσμάτων, ενώ η διοίκηση των ανθρώπινων πόρων είναι πιο δύσκολη – καθώς τα συστήματα είναι, συνήθως, προβλέψιμα, ενώ οι άνθρωποι όχι.