Η Αλγόριθμος υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση που αφορά στην προμήθεια εργαστηριακού υλικού πληροφορικής για τις ανάγκες των τμημάτων των Σχολών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και των Παραρτημάτων Φλώρινας, Γρεβενών και Καστοριάς.

Ειδικότερα, αφορά στην προμήθεια 369 Η/Υ- Laptop, 318 low Desktop, 316 high desktop και 8 Server. Το τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στο 1.482.186 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.