Η αλυσίδα σούπερ μάρκετ ΜΕΡΙΜΝΑ, μέλος του ελληνικού ομίλου αλυσίδων σούπερ μάρκετ ΕΛΟΜΑΣ, με εννιά καταστήματα στην περιφέρεια Αττικής, επέλεξε τις υπηρεσίες [email protected] e-Invoicing EDI και [email protected] e-Invoicing Paperless της [email protected], οι οποίες προσφέρουν αυτοματοποίηση της συλλογής, μεταφοράς, καταχώρισης και αρχειοθέτησης των παραστατικών-αγορών από τους συνεργαζόμενους προμηθευτές της αλυσίδας.

Με την εφαρμογή των ολοκληρωμένων λύσεων του παρόχου της, η αλυσίδα ΜΕΡΙΜΝΑ έχει τη δυνατότητα να μειώσει σημαντικά το διαχειριστικό κόστος ανταλλαγής τιμολογίων με τους προμηθευτές της, καθώς αποκτά τη δυνατότητα να λαμβάνει και να αρχειοθετεί τα παραστατικά τους σε ηλεκτρονική μορφή, εξασφαλίζοντας παράλληλα άμεση μεταφορά και καταχώριση από ERP-σε-ERP χωρίς την ανάγκη χειροκίνητης καταχώρισης και ελέγχου.

Τέλος, στο πλαίσιο της διαρκούς επέκτασης του δικτύου της [email protected], η αλυσίδα έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει δυναμικά την ηλεκτρονική διασύνδεση με τους προμηθευτές της, προσφέροντας αυξημένο διαχειριστικό όφελος και δημιουργώντας οικονομίες κλίμακας, χάρη στο μοντέλο διασύνδεσης πολλών-προς-πολλούς (many to many) που προσφέρει ο B2B κόμβος της [email protected], στην ηλεκτρονική τιμολόγηση και το EDI.