Η αλυσίδα super market Γουντσίδης εφαρμόζει λύσεις Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης της Retail@Link (μέλος του ομίλου Enterosft), για την αυτοματοποίηση της καταχώρησης εισερχόμενων παραστατικών από τους προμηθευτές της, στοχεύοντας με αυτόν τον τρόπο στη μείωση του υπερβάλλοντος διαχειριστικού χρόνου και κόστους.

Τα super market Γουντσίδης (μέλος του ομίλου ΕΛΟΜΑΣ), συνεργάζεται με τη Retail@Link, με στόχο την εξυπηρέτηση της ανάγκης για τάχιστη και εύκολη καταχώρηση του μεγάλου όγκου παραστατικών που λαμβάνει καθημερινά. Η εταιρεία εφάρμοσε τη λύση R@L e-Invoicing EDI, η οποία αναλαμβάνει τη συλλογή των αρχείων παραστατικών από τα ετερόκλητα πληροφοριακά συστήματα των προμηθευτών της εταιρείας και την άμεση και αυτόματη καταχώρησή τους απευθείας στο πληροφοριακό σύστημα. Η εταιρεία, πλέον, έχει τη δυνατότητα να μειώσει το κόστος καταχώρησης, να επιταχύνει τη μεταφορά δεδομένων προς τους εμπορικούς της συνεργάτες και να διευκολύνει τις καθημερινές παραδόσεις και αναπληρώσεις στα καταστήματα της αλυσίδας.