Τα λειτουργικά έξοδα για την υποστήριξη έναρξης νέων καταστημάτων, είναι σύμφωνα με τη διοίκηση της Microland, η βασική αιτία για την κάμψη που παρουσιάσαν τα κέρδη της εταιρείας το 1ο εξάμηνο του 2008.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της Microland στο 1ο εξάμηνο του 2008 διαμορφώθηκε στα 39,6 εκατ. ευρώ από 37,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο και τα κέρδη (EBITDA) στα 1,8 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 22,5%. Τα κέρδη μετά φόρων.