Η Ανατολή Μπαχαρικά Α.Β.Ε.Ε. επέλεξε τη λύση [email protected] e-Invoicing EDI της [email protected] για την ηλεκτρονική διασύνδεση με τους πελάτες της.

Η επιλογή της λύσης έγινε βάσει αυστηρών κριτηρίων με στόχο τη γρήγορη, ανεμπόδιστη και κυρίως ασφαλή καταχώριση των παραστατικών πώλησης  από το σύστημα της Ανατολή Μπαχαρικά Α.Β.Ε.Ε. απευθείας στα ERP-συστήματα των πελατών της,  χωρίς περιορισμούς εφαρμογής ή επιπλέον επένδυσης χρόνου ή προσωπικού. Η μείωση του διαχειριστικού κόστους προσέφερε αμοιβαία οφέλη στην Ανατολή Μπαχαρικά Α.Β.Ε.Ε., αλλά ταυτόχρονα και στις αλυσίδες λιανικής πώλησης, καθώς ο διαχειριστικός χρόνος καταχώρισης δεδομένων σε αμφότερα συστήματα αποτελεί πια παρελθόν, με την πιθανότητα λάθους να αγγίζει μηδενικά επίπεδα.