Η εταιρεία ΑΝΚΟ ανέλαβε για λογαριασμό της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (Ε.Ε.Χ.) έργο, που αφορά στην υλοποίηση διαδικτυακής πύλης της Ένωσης, συνολικού προϋπολογισμού 390 χιλιάδων ευρώ και διάρκειας υλοποίησης εννέα μηνών.

Η διαδικτυακή πύλη αποσκοπεί στην  αναβάθμιση της ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των μελών της, επιστημόνων / επαγγελματιών και ΜΜΕ, που δραστηριοποιούνται σε σημαντικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Ο βασικός στόχος του έργου είναι μέσα από τις υποδομές που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο υλοποίησής του, να δοθεί η δυνατότητα στην Ε.Ε.Χ. να διαχειρίζεται και να διανέμει ηλεκτρονικά τα “διοικητικά της προϊόντα” (πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, ενημερότητες, κ.ά.). Παράλληλα, να είναι σε θέση να διαχειρίζεται και να διαχέει την “γνώση” που συγκεντρώνει, με τρόπο άμεσο, μειώνοντας τα διαχειριστικά κόστη και τους παράγοντες ανισότητας, όπως για παράδειγμα η απόσταση από τα διοικητικά κέντρα της χώρας.