Η Αρχέτυπον ανέλαβε νέα έργα που προκηρύχθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με θέμα τη μετάφραση των πλήρων πρακτικών των συζητήσεων όλων των περιόδων συνόδου της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και άλλων συνεδριάσεων.

Η Αρχέτυπον υπέγραψε συμβόλαια για τη μετάφραση των πρακτικών από τα αγγλικά προς τα ελληνικά, λετονικά και λιθουανικά καθώς και συμβάσεις πλαίσια για μετάφραση ιδίου τύπου κειμένων προς τα εσθονικά και σλοβένικα. Τα συμβόλαια αυτά είναι τετραετούς διάρκειας και ο όγκος της μεταφραστικής εργασίας, με βάση τα στοιχεία προηγουμένων ετών, αναμένεται να ξεπεράσει τις 15.000 τυποποιημένες σελίδες ανά έτος.