Η Αρχέτυπον ολοκλήρωσε το Υποέργο 4 του έργου Police On Line της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το Υποέργο είχε κατακυρωθεί στην Αρχέτυπον κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού της ΚτΠ.

Το συγκεκριμένο υποέργο του Police On Line αφορούσε την υλοποίηση των εφαρμογών του πληροφοριακού συστήματος εξυπηρέτησης του πολίτη, το οποίο εγκαταστάθηκε και  λειτουργεί στην υποδομή (εξοπλισμό, βασικό λογισμικό και δίκτυα) που έχει δημιουργηθεί από τα υποέργα 1 και 2 του συνολικού έργου. Υπενθυμίζουμε πως το τίμημα του έργου είχε οριστεί στα 973.420 ευρώ ενώ η χρονική διάρκεια υλοποίησής του διήρκεσε 12 μήνες.