Η Αρχέτυπον ολοκλήρωσε το έργο "Δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης της Πληροφόρησης και Επικοινωνίας" του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ).

Τo έργο χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ) και ήταν ύψους 671.752,43 ευρώ.
Πιο αναλυτικά, υλοποιήθηκε ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης της Πληροφόρησης και της Επικοινωνίας, μέσω του οποίου το ευρύ κοινό θα μπορεί να επικοινωνεί, να ενημερώνεται για τις δραστηριότητες του ΕΦΕΤ που το αφορούν.

Οι πολίτες ή οι επιχειρήσεις θα μπορούν πλέον να συμβουλεύονται την ισχύουσα νομοθεσία και τα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο των τροφίμων και να ενημερώνουν με τη σειρά τους το Φορέα, μεταφέροντας απόψεις, πληροφορίες και πιθανές καταγγελίες.