Η Eurobank EFG στη Σερβία εγκατέστησε την Αρχιτεκτονική Δικτύου Cisco Service-Oriented Network Architecture (SONA) και τη λύση Cisco Branch Optimization, με στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου που θα λειτουργήσει ως η πλατφόρμα για την ταχεία ανάπτυξη της επιχείρησης.

Η νέα αρχιτεκτονική προσέγγιση προσφέρει στην Eurobank EFG τη βάση για τη συνεργασία των υπαλλήλων, την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών για τους πελάτες της τράπεζας και τον έλεγχο του κόστους.

Η Eurobank EFG υιοθέτησε την προσέγγιση της Cisco “το Δίκτυο ως Πλατφόρμα”, σχεδιάζοντας μία ενοποιημένη, απολύτως ασφαλή και αναβαθμίσιμη υποδομή που βασίζεται σε τεχνολογίες της Cisco. Το ενοποιημένο δίκτυο που προκύπτει υποστηρίζει Ενοποιημένες Επικοινωνίες Cisco και όλες τις επιχειρησιακές εφαρμογές και προσφέρει υψηλά επίπεδα ασφάλειας μέσω της λύσης Cisco Self-Defending Network.

“Οι πρότυπες πολιτικές και ρυθμίσεις μάς επιτρέπουν να συνδέσουμε ένα υποκατάστημα στο δίκτυο μέσα σε τρεις ώρες”, δήλωσε η Έφη Πρεσβεία, Επικεφαλής Πληροφορικής της EFG. “Μετά την εξαγορά της National Savings Bank, χρησιμοποιώντας μία πρότυπη διάταξη που βασίζεται σε εξοπλισμό της Cisco, ήμασταν σε θέση να συνδέσουμε 70 υποκαταστήματα ‘online’ σε μόνο 10 εργάσιμες ημέρες. Επιπλέον, κεντρικοποιώντας τις υπηρεσίες σε ένα μόνο δίκτυο, έχουμε μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα”.

Η αρχιτεκτονική SONA της Cisco δίνει τη δυνατότητα σε υπηρεσίες που βασίζονται σε δίκτυο, όπως η ασφάλεια, η φορητότητα και η ταυτοποίηση, να συνδεθούν με ειδικές τραπεζικές εφαρμογές.

Στα υποκαταστήματα, γίνεται εκτεταμένη χρήση των Integrated Services Routers της Cisco, οι οποίοι, όντας σε μία ενοποιημένη πλατφόρμα, υποστηρίζουν μία ευρεία γκάμα υπηρεσιών, όπως φωνή, ασφάλεια και ασύρματο δίκτυο, χωρίς να υπάρχει η ανάγκη για ξεχωριστές συσκευές.