Ο Ελευθέριος Α. Λυκουρόπουλος, Δντης Δνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υπηρεσιών και Προώθησης Προϊόντων της Κτηματολόγιο ΑΕ, μιλάει στο netweek για τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει σήμερα ο Διευθυντής Πληροφορικής.

Αρκετές από τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο Διευθυντής Πληροφορικής στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον επηρεάζονται από την κρίση. Η κρίση έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση προϋπολογισμού για δράσεις, όπως είναι η εκπαίδευση προσωπικού και τα επίπεδα υποστήριξης υπηρεσιών και λογισμικών. Επίσης, για την επιλογή έργων εξετάζονται περισσότερο πλέον τα κόστη εγκατάστασης και λειτουργίας και ο χρόνος απόσβεσης.

Καινοτομώντας μέσα από την Πληροφορική
Οσον αφορά τον οργανισμό μας, η Δ/νση Πληροφορικής έχει βοηθήσει σημαντικά από το 2002 και μετά, με πληθώρα λύσεων Πληροφορικής. Στις λύσεις περιλαμβάνονται εφαρμογές data entry, εφαρμογές ελέγχων ποιότητας, εφαρμογές GIS και διαδικτυακές εφαρμογές 4ου επιπέδου. Σημειώνεται ότι, διεθνείς εμπειρογνώμονες (ΕΕ, ΗΠΑ) έχουν εκφραστεί πολύ θετικά για τα έργα αυτά. Οσον αφορά στην καινοτομία, ξεκίνησε με εσωτερική ανάπτυξη στα μέσα του 2010 η διαδικτυακή παροχή αεροφωτογραφιών υψηλής ανάλυσης (20 εκ./pixels). Ως σήμερα έχουν παρασχεθεί απρόσκοπτα σε τρία εκατομμύρια πολίτες και εκατοντάδες δημόσιους φορείς, 1,5 δισ. εικόνες, έκτασης 50 φορές την έκταση της χώρας. Η εφαρμογή βραβεύτηκε ήδη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επίσης, αξιοποιήθηκε από το ΥΠΕΚΑ για την είσπραξη τελών αυθαιρέτων και μπορεί εύκολα να αξιοποιηθεί και από την ΓΓΠΣ για το Ε9.

Μειώνοντας το κόστος
Κάθε μηχανογραφική δράση, που είτε προσθέτει εργαλεία ελέγχου ποιότητας και ποσότητας της εργασίας μιας επιχείρησης, είτε παρέχει υποστήριξη αποφάσεων, είτε βοηθάει στην παροχή καλύτερων προϊόντων, μπορεί να μειώσει τα λειτουργικά κόστη, να βοηθήσει την παραγωγικότητα και να αυξήσει τα έσοδα. Για τη μέση ελληνική εταιρεία τα περιθώρια περαιτέρω αξιοποίησης της Πληροφορικής είναι σημαντικά. Η πλειοψηφία των μικρομεσαίων εταιρειών πρέπει να υιοθετήσει σύντομα μηχανογραφικές λύσεις εταιρικής οργάνωσης και διαδικτυακής επικοινωνίας, πέραν του αυτοματισμού γραφείου και της μηχανογράφησης λογιστηρίου.Μια σύγχρονη επιχείρηση πρέπει να επενδύσει αναμφίβολα στη χρήση εταιρικών λογισμικών (ERP, MIS, BPM). Η Κτηματολόγιο ΑΕ στοχεύει σε δύο βασικές κατευθύνσεις: στην εξέλιξη του υφιστάμενου εταιρικού πληροφοριακού συστήματος και στην παροχή νέων υπηρεσιών Πληροφορικής για το κτηματολόγιο.

Ο ρόλος του σύγχρονου Διευθυντή Πληροφορικής
Ο Δ/ντής Πληροφορικής πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενο της επιχείρησης, αλλά και την τεχνολογία. Θα πρέπει, όμως, να δρα κυρίως ως σύμβουλος της Διοίκησης. Ετσι, μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στη βελτίωση της επιχείρησης, μέσω της Πληροφορικής. Τέλος, η μεγαλύτερη πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει ένας Διευθυντής Πληροφορικής σήμερα είναι η ασφάλεια πληροφοριών. Σημαντικός είναι και ο προβληματισμός για τις τεχνολογίες virtualization και cloud (cost-benefit, ασφάλεια). Ειδικά για το κτηματολόγιο, κρίσιμη είναι η επιτυχής υποστήριξη του θεσμού με νέες εφαρμογές και η διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφαλείας των πληροφοριών.