Καθώς τα δεδομένα αποτελούν “κλειδί” για μια σειρά από επιχειρηματικές κινήσεις, η ασφάλειά τους θεωρείται ζήτημα ήσσονος σημασίας για την επιτυχημένη υλοποίηση σχετικών projects.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης που πραγματοποίησε η Dataguise το 73% των IT decision makers δηλώνουν πως οι ανησυχίες για την ασφάλεια των δεδομένων θα μπορούσαν να καθυστερήσουν ή ακόμη και να θέσουν τέλος σε μια σειρά από επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που βασίζονται σε δεδομένα. Με βάση την ίδια μελέτη, οι επιχειρήσεις σε μεγάλο ποσοστό χρησιμοποιούν big data frameworks, όπως λ.χ. περιβάλλοντα που βασίζονται στο cloud, με το 28% εξ’ αυτών να το κάνουν εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο, ενώ το 38% βρίσκεται σε ποικίλα στάδια της υιοθέτησής του.

Προκειμένου δε να προστατεύσουν τα δεδομένα τους, οι επιχειρήσεις αξιοποιούν μια σειρά από εργαλεία. Έτσι, λοιπόν, το 82% χρησιμοποιούν το monitoring του δικτύου, το 80% κάνουν απόκρυψη δεδομένων, το 79% χρησιμοποιούν ελέγχους πρόσβασης, το 69% υιοθετούν τους ελέγχους στην περίμετρο, το 63% καταφεύγουν στην απόκρυψη volume και αρχείων, ενώ το 43% χρησιμοποιούν data masking.