Η Ατέσε ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ραντάρ επιφανείας και συνεργαζόμενο προηγμένο σύστημα καθοδήγησης και ελέγχου κινήσεων επιφανείας για την ΥΠΑ. Το ραντάρ θα παραδοθεί στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης. Το τίμημα του έργου ορίστηκε στα 3.775.263 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.