Οι νέες τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελούν πλέον μια πραγματικότητα, αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας, προσφέροντας σημαντικές ευκαιρίες και άπειρες δυνατότητες.

Με στόχο τη βελτιστοποίηση της παροχής υπηρεσιών προς τον πολίτη, τη μείωση της γραφειοκρατίας, την αυτοματοποίηση των διαδικασιών, καθώς και την αύξηση της παραγωγικότητας τους, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης επενδύουν σήμερα στις νέες τεχνολογίες και την ευρυζωνικότητα. Πλήθος εφαρμογών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) γίνονται πλέον πραγματικότητα και συνεισφέρουν όχι μόνο στην ανάπτυξη ενός αποδοτικού καναλιού επικοινωνίας και συναλλαγών με τον πολίτη, αλλά οδηγούν ακόμα και σε αλλαγές συμπεριφοράς και τρόπου ζωής και συμπεριφοράς τόσο της Δημόσιας Διοίκησης όσο και των Πολιτών σε όλους τους τομείς.

Στόχος της μοναδικής αυτής έκδοσης είναι αφενός να καταγράψει τις δράσεις και τις ενέργειες των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην προσπάθειά τους για την επίτευξη της ψηφιακής σύγκλισης, και αφετέρου να αποτελέσει έναν έξυπνο οδηγό επενδύσεων των Ο.Τ.Α. σε λύσεις ΤΠΕ, μεθοδολογίες, εκπαίδευση και ανάπτυξη σχεδίων προώθησής τους. Ελπίζουμε, το «Πανόραμα των ΤΠΕ στους ΟΤΑ», η έκδοση που κρατάτε στα χέρια σας, να επιτελέσει τον στόχο του και να αναδείξει τα οφέλη της τεχνολογίας τόσο σε διοικητικό και οργανωτικό επίπεδο των Ο.Τ.Α. όσο και στη βελτίωση και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Ευχαριστούμε θερμά την Κεντρική Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος και το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας που έδωσαν τη σφραγίδα τους στην έκδοση καθώς και για την πολύτιμη συμβολή τους κατά την υλοποίηση. Τέλος, ευχαριστούμε όλους τους φορείς που με προθυμία δέχτηκαν να απαντήσουν στα ερωτήματά μας.