Η ΒΙΟΛΑΝΤΑ AE, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των μπισκότων, επέλεξε για τη μηχανογράφησή της το Galaxy ERP της SingularLogic, που περιλαμβάνει εμπορική και οικονομική διαχείριση, προϋπολογισμούς, γενική και αναλυτική λογιστική, παραγωγή, RF αποθηκών, SFA, XVAN και διαχείριση σχέσεων με πελάτες (CRM).

Η επένδυση της εταιρείας στο Galaxy ERP έχει ως στόχο τη μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει, με την προσδοκία να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης και αύξησης της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας της. Συγκεκριμένα με την επιλογή της διασφάλισε το ενοποιημένο και ενιαίο περιβάλλον για όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης, την παραγωγή, τις αποθήκες της, τη χονδρική της, τους πελάτες, τα φορτηγά της και τα σημεία λιανικής διάθεσης που συνεχώς αυξάνονται.

Επιπλέον, η διοίκηση της εταιρείας θα μπορεί να σχεδιάζει το μέλλον, εφόσον μέσω της άμεσης και πλούσιας πληροφόρησης θα λαμβάνει τις σωστές και ορθολογικές επιχειρηματικές αποφάσεις που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της. Η ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ εμπιστεύεται στη SingularLogic τη μηχανογράφησή της τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Το έργο θα υλοποιήσουν οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι του υποκαταστήματος της SingularLogic στη Βόρεια Ελλάδα.